Hương yêu – Tiểu Chước Vi Huân [Ebook]

HƯƠNG YÊU

********

Tác giảTiểu Chước Vi Huân

Chuyển ngữ: Pussycat

Làm ebook: nhoclubu

Nội dungNhà điều chế hương liệu, thương giới, đô thị tình duyên, ngọt, gương vỡ lại lành, HE.

 

Lời mở đầu:

Trì Tịnh có thể nhớ hơn một nghìn mùi hương, bất luận là thích hay không.

Duy chỉ có một loại, thâm nhập xương tuỷ, đâm tim xuyên phổi, cô muốn quên cũng không thể quên.

Thư Luật nới lỏng cà vạt: “Thực ra, tôi càng thích dùng một phương thức khác để em phải nhớ đến tôi.”

Thư Luật- người nắm quyền Thư thị, đối nhân xử thế hiểm độc hận thù, sát phạt quyết đoán.

Đời anh chỉ ngã một lần, lại vì lần đó mà chôn vùi cả đời.

Mách nước:

– Nam cường nữ cường, nam chính hơn nữ chính 6 tuổi.

Download ebook tại đây:

PDF           EPUB           PRC      

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+