Hôn nhân giả [Chương 69]

Chương 69: Yêu em, rất yêu em.

 

Demi và cháu gái vốn đã chuẩn bị kế hoạch ổn thoả, sáng sớm ngày mai, muốn đi thành phố C bên cạnh thành phố S du lịch ngắm cảnh, cho nên sau khi ăn cơm xong ở đây, Demi và cháu gái liền rời đi luôn, nói là phải đi về thu dọn lại đồ đạc, về sau có duyên sẽ gặp lại.

Đọc tiếp