Kẻ thù bên gối [C184: Phải tin tưởng ai?]

Nghe vậy, Hàn Vũ Thần ngẩn người, hồi lâu mới hoàn hồn, hỏi:

– Lăng Tuyết, em nghĩ kỹ chưa? Nếu em quay về nhà họ Cung, vậy có nghĩa em sẽ giống Cung Thiên Long, trở thành người nắm quyền, tương lai phải ở trên thương trường người lừa ta gạt, thậm chí vì tương lai của họ Cung mà buông bỏ tự do… cuộc sống như vậy, thật sự là thứ em muốn sao?

Đọc tiếp