Hương yêu [Chương 10]

Sáng sớm thứ tư, Hồng Đông Đồng đưa văn kiện đến phòng tổng giám đốc.

“Layout của trang web đã làm ổn rồi, cũng liên hệ xong với toàn bộ truyền thông, bản kế hoạch cũng đã sửa đổi xong. Còn thiếu giám đốc Trì đến sút vào khung thành một cước.” Cậu ta nói với vẻ tự hào. “Lý lịch huy hoàng của cô Trì đã khiến một đám người kinh động.”

Đọc tiếp