Công chúa, ngoan một chút! - Greenhouse

Thông tin truyện Công chúa, ngoan một chút!

Công chúa, ngoan một chút!

Dịch giả:

Vãn Phong

Trạng thái:

Hoàn Thành

Lượt xem:

345040

Công chúa, ngoan một chút!

Đánh giá: 9/10 từ 82 lượt

Khi một gia đình hoàng thất vốn hay hục hặc với nhau cùng xuyên đến thế kỷ 21…

Phụ hoàng ăn bám, mẫu hậu mạnh mẽ, thái tử ca ca nổi loạn, quản gia ẻo lả…

Về phần vị thái phó mà nàng thầm mến, không ngờ lại trở thành bạn cùng bàn với nàng.

Chúc Yểu: Thái phó, ta không biết làm đề này.”

Thái phó: “Sau khi tan học thần sẽ phụ đạo thêm cho công chúa.”

Sau này…

Bạn học A: “Lạy hồn, hôm nay tui nhìn thấy nam thần Nguyên Trạch cột dây giày cho Chúc Yểu, vả lại còn trong tư thế quỳ một chân dưới đất đấy.”

Bạn học B: “Không đời nào, nam thần Nguyên Trạch trước nay vốn lạnh lùng cao ngạo, đúng kiểu thanh niên nghiêm túc, thậm chí hoa khôi của trường ở ngay bên cạnh mà cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền thôi.”

Bạn học A: “Thiệt đó, nghe nói có người vô tình nhặt được điện thoại của nam thần, mấy người biết cậu ấy lưu tên Chúc Yểu là gì không? “Tiểu công chúa” đó, má ơi!”

Bình luận