Ngoại truyện về Sam Sam & cuộc sống hôn nhân [Giới thiệu]

Ngoại truyện:SamSam400

Sam Sam và

cuộc sống hôn nhân

Tác giả:

Phạm Nhân Vô Ưu

Chuyển ngữ:

Hiểu Vân

Độ dài: 23 ngoại truyện ngắn

 Dạo này đang “hot” phim Sam Sam nên mình cũng theo phong trào, đào hố cạn về một số ngoại truyện mới. Tác giả các ngoại truyện này là Phạm Nhân Vô Ưu không phải Cố Mạn nha mấy bạn.

Đây có lẽ là lời giới thiệu ngắn nhất nhỉ?

Mục lục:

"Người bình thường cộng thêm một chút đặc biệt trở thành đặc biệt bình thường" ;))

Google+