Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca (Gió chớ động tình) - Greenhouse

Thông tin truyện Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca (Gió chớ động tình)

Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca (Gió chớ động tình)

Dịch giả:

Mon

Trạng thái:

Hoàn Thành

Lượt xem:

9134

Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca (Gió chớ động tình)

Đánh giá: 10/10 từ 3 lượt

Truyện được xuất bản đã lâu, Mon dịch cho Amun, bây giờ đào mộ lại. Hy vọng mọi người ủng hộ.

Bình luận