Tình không dao động – Sơ Hòa Sơ [Hố mới]

                 Tác giả: Sơ Hòa Sơ

Dịch: Mon

Độ dài: 51 chương

Thể loại: Hiện đại, ngược tâm

***

Lười dịch giới thiệu, chỉ có đôi điều muốn nói:

  Nam chính: Trùm ma túy

  Nữ chính: Nằm vùng

– Thứ nhất: Hai nhân vật chính không phải thiện nam tín nữ.

– Thứ hai: Truyện ngược tâm nhưng không cẩu huyết.

 

Hoan nghênh bà con sa hố ^.^

 

MỤC LỤC


 

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+