Báo ân cái đầu mi – Sữa chua Bebe (Đồng nhân Bạch Xà) Hoàn

Cẩm vân che mạch thượng sương – Mai Tử Hoàng Thời Vũ Hoàn

Chiết tẫn xuân phong – Thị Kim (đã xuất bản)

Cổ thi diễm hậu – Lãnh Thu Nguyệt (Xuyên không)Hoàn

Để người cười – Phong Ca (Trọng sinh)

Đơn giản tiếng yêu – Phong Ca Hoàn

Gia Cát Linh Ẩn – Cửu Dã Thần Tây (Chuyển kiếp, trùng sinh, trạch đấu, cung đấu) Hoàn

Hai thế giới – Lãnh Thủy Nguyệt (Hóa đổi linh hồn, xuyên không)

Không có Lai sinh – Phong Ca (Trọng sinh) Hoàn

Lãnh diện lâu chủ – Nhất Độ Quân Hoa (ngược luyến, ân oán giang hồ) Hoàn

Mộng Nam Kha – Ngưng Văn Hoàn

Ngọc lâu xuân – Thanh Ca Nhất Phiến (Cổ đại, trọng sinh)

Ma cũng có tình – Ngưng Văn (Huyền huyễn) Hoàn chính văn

Mỹ nhân đá (Huyền Huyễn)

Quyền khuynh thiên hạ – An Mộng (Cung đấu)

Săn tim nàng – Hi Đại Tiểu Thư (Ái hận tình thù, âm mưu đoạt quốc) Hoàn

Ta và Hoàng thượng… cùng phe – Hồi Sênh (Xuyên không) Hoàn

Thế giới Trắng và Đen – Phong Ca (Xuyên không)

Triền miên – Ngưng Văn

 Yên Vũ – Mặc Hàm Nguyên Bảo (Cổ đại, trinh thám, báo thù) Hoàn